ถุงพลาสติก PP PE HD

ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ประเภท

ถุงร้อน  ถุงเย็น ถุงขยะ ถุงซิปใส และ ถุงหูหิ้วทุกชนิด

Visitors: 42,712