เทปกาว OPP

เทปกาว OPP ผลิตจากวัสดุเนื้อฟิล์ม OPP (Oriented Polypropylene) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่เนื้อฟิล์ม มีความเหนียว ยืดหยุ่น รับแรงดึงได้ดี มีความแข็งแรงสูง ไม่สามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ มีความใสมากกว่าฟิลม์พลาสติกชนิดอื่น และ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และทนความร้อนได้สูง

Visitors: 42,712