ฟิล์มพันเสาบ่มปูน

- ใช้ในงานก่อสร้างบ่มปูน บ่มเสา บ่มพื้นคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ำและความชื้น

 ของผิวคอนกรีตไม่ให้แห้งเร็วเกินไปและป้องกันสารเคมีที่เป็นอันตรายซึมเข้า

 สู่เนื้อคอนกรีต จะทำให้เนื้อคอนกรีตจะมีความแน่น และแข็งแรงจากการบ่ม

- การบ่มคอนกรีต คือ การทำให้คอนกรีตแข็งแรง ทั้งมีคุณภาพที่ดี จึงต้องทำ

การบ่ม(ทำให้สุก) เพื่อให้มีความชุ่มน้ำ ความชื้น ป้องกันสารเคมีที่เป็นอันตราย

ซึมเข้าสู่เนื้อคอนกรีต ทำให้โครงสร้างของเนื้อคอนกรีตมีความแข็งแรงกว่าปกติ

ทั่วไป

Visitors: 42,192