พลาสติกปูพื้น

พลาสติกปูพื้น

ใช้ในการปูพื้นก่อนเทคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ำปูนไม่ไหลหมดเร็วเกินไปทำให้

เนื้อคอนกรีตจะมีความแน่น   และแข็งแรงมากขึ้นโดยมีขนาดมาตรฐาน  กว้าง

3ม.x ยาว100ม.x หนา70mic  และขนาดกว้าง 3ม.x ยาว70ม.x หนา100mic

Visitors: 42,712